Рекламации

По чл. 55 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от закупената стока в срок от 14 работни дни от датата на покупката. В този случай Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост,БЕЗ ДА Е ПОЛЗВАНА И БЕЗ ЯСНИ СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА. При неизпълнение на това условие си запазваме правото да не приемем върнатата стока и съответно да не изплатим направените разходи при закупуването й от Клиента.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

·         Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед

·         Сумата, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума;

·         При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й;

·         Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 дни, ОТ ДЕНЯ НА ПОРЪЧКАТА. В този случай Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост,за НЕГОВА сметка, като търговеца се задължава в срок от 14 дни да възтанови сумата. При неизпълнение на това условие си запазваме правото да не приемем върнатата стока и съответно да не изплатим направените разходи при закупуването й от Клиента.

·         Гаранция имат само продукти на които това е посочено в описанието.Всички останали продукти са без гаранция.